E-maily (rozesílání novinek) – produktové nabídky

Jedná se o rozšíření modulu „E-maily (rozesílání novinek)". Zde si vyberete konkrétní produkty a tento modul již sám naformátuje jejich zobrazení v emailu, tzn. zobrazí obrázek daného produktu, jeho popis a cenu.  

Anfrage senden zu diesem ModulIch verstehe    Weitere Info