CyberShoft I6 - rozšíření o varianty produktu

Tento modul rozšíří propojení mezi e-shopem a vaším informačním systémem I6 o načítání variant produktů

Tento modul ke své funkci vyžaduje objednání modulu "CyberSoft I6 - základní modul"

 

Anfrage senden zu diesem Modul