Informace o zpracování osobních údajů

 

1.      Obsah tohoto dokumentu:

 

1.1.   Kontaktní údaje (bod 2)

1.2.   Účel a právní základ zpracování dat (bod 3)

1.3.   Příjemci osobních údajů (bod 4)

1.4.   Předávání osobních údajů do zahraničí (bod 5)

1.5.   Doba uložení osobních údajů (bod 6)

1.6.   Práva subjektů údajů (bod 7)

1.7.   Důvod poskytnutí údajů (bod 8)

1.8.   Automatizované rozhodování (bod 9)

2.      Kontaktní údaje

 

2.1.   Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost BINARGON s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 30574, adresa sídla Ostravská 952, 73802 Frýdek-Místek (dále jen správce, nebo my)

 

Kontaktní údaje:

obchod@binargon.cz

3.      Účel a právní základ zpracování dat

3.1.   Naše stránky neuchovávají o návštěvnících žádné osobní údaje, kromě údajů, které návštěvníci sami aktivně předali (např. při odeslání dotazu pomocí webového formuláře uchováváme emailovou adresu, kterou zákazník vyplnil, abychom mu mohli odpovědět).

 

Nad rámec osobních údajů, které návštěvní aktivně předává, zaznamenáváme pouze cookie uživatele, navštívenou url adresu, IP adresu. Tyto údaje však nespojujeme s osobními údaji návštěvníka, ani pokud nám je sám předá.

 

3.2.   Odesláním formuláře, emailu, telefonátem nebo jiným způsobem kontaktování naší firmy, předáváte vybrané osobní údaje k dalšímu zpracování.

Tato Vámi předaná data zpracováváme na základě oprávněného zájmu „Rozvoj obchodní příležitosti“ a to zejména v rozsahu:

a)           Možnostikontaktovat Vás s odpovědí na Vaše dotazy

b)           Možnosti zaslání obchodního sdělení nebo obchodní nabídky

c)           Měření a vylepšování výkonu našeho webu

 

Proti tomuto zpracování máte právo podat námitku.

4.      Příjemci osobních údajů

 

4.1.   Osobní údaj „emailová adresa“ může být v případě zaslání odpovědi na Váš dotaz předána společnostem provozujícím emailové služby (např. gmail, mailchimp).

 

4.2.   Osobní údaj „telefon“ může být v případě zaslání odpovědi na Váš dotaz předán společnostem provozujícím službu rozesílání SMS (mobilní operátoři, SMS brány).

 

4.3.   Naše webové stránky využívají technologie retargetingu externích reklamních systémů (zejména sKlik, AdWords, facebook). Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty a web, naše reklamy v reklamní a obsahové síti třetích stran.

Data, která jsou k zobrazení reklam potřebná (cookie, url adresa, ip adresa, prohlížeč) nejsou nijak spojována s osobními údaji (nedochází např. k předávání telefonu či emailu)

 

5.      Předání osobních údajů do zahraničí

 

5.1.   Emailové adresy a telefonní kontakty mohou být předány do zahraničí (a to i mimo EU) firmám google (z důvodu odeslání emailu pomocí gmailu, pro cílení reklam) a mailchimp (pro odeslání emailu)

 

 

6.      Doba uložení osobních údajů

 

6.1.   Vaše údaje držíme po takovou dobu, po jakou nám určuje zákon (např. v případě uzavření smlouvy a vystavení daňového dokladu po dobu, po kterou je nutno v účetnictví uchovávat daňové doklady)

6.2.   V ostatních případech držíme osobní údaje po dobu 5 let.

 

 

7.      Práva subjektu údajů

 

7.1.   Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.

 

7.2.   V případě, že jste nám předali osobní údaje a již dále nesouhlasíte s jejich zpracováním naší společností, můžete požádat o jejich vymazání na adrese obchod@binagon.cz

 

8.     Důvod poskytnutí údajů

 

8.1.   Důvody pro poskytnutí údajů a zpracování těchto údajů z vaší strany jsou:

 

a)      Oprávněný zájem - Rozvoj obchodní příležitosti, vylepšování vlastních služeb a předpoklad uzavření smlouvy.

 

 

9.      Automatizované rozhodování

 

9.1.   Jak bylo specifikováno v bodě 4, naše webové stránky využívají technologie retargetingu. Tato technologie využívá automatizovaného rozhodování pro cílení reklam na návštěvníky našeho webu. Toto automatizované zpracování však nepracuje s osobními údaji.

 

Veškeré reklamy, které jsou cíleny na návštěvníky našeho webu, jsou zobrazovány až ve chvíli, kdy není možno určit konkrétní osobu, které se reklama zobrazuje – toho je docíleno tak, že reklama se zobrazuje pouze skupinám s 30 a více osobami. Tyto skupiny jsou dostatečně velké na to, aby v nich bylo možno dohledat konkrétní osobu.

 

Reklamy zobrazované na základě návštěvy našeho webu jsou personalizované na základě

chování návštěvníka na webu, ze kterého nelze určit konkrétní osobu, ne na základě jeho osobních údajů!

 

a)      Příklad anonymního cílení: reklamu s telefonním číslem zobrazujeme pouze těm návštěvníkům našeho webu, kteří navštívili náš web, ale nenavštívili stránku kontaktů. Pokud je takovýchto návštěvníků alespoň 30, začne se jim zobrazovat naše reklama.

 

b)      Odhlášení z behaviorálního cílení – z cílené reklamy je možno se odhlásit v konkrétním reklamním systému – většinou se jedná o odhlášení pomocí ikonky, která se zobrazuje přímo na reklamě