E-maily (rozesílání novinek) – produktové nabídky

Jedná se o rozšíření modulu „E-maily (rozesílání novinek)". Zde si vyberete konkrétní produkty a tento modul již sám naformátuje jejich zobrazení v emailu, tzn. zobrazí obrázek daného produktu, jeho popis a cenu.  

Upozornění - Modul nelze provozovat samostatně bez základního modulu „E-maily (rozesílání novinek)"!

Anfrage senden zu diesem Modul