HYPERZBOŽÍ

Tento modul slouží pro převedení vašich ceníků do formátu požadovaného zbožovým vyhledávačem http://www.hyperzbozi.cz/. Aktuální ceník se převádí do požadovaného formátu 1x denně, jeho stahování si zajišťuje zbožový vyhledávač sám. Vše probíhá automaticky, bez nutnosti zásahů z vaší strany.

Anfrage senden zu diesem Modul