INTRASTAT

Díky tomuto modulu, vytvoříte hlášení pro Celní úřad rychle a snadno, a to za jakékoli požadované období.

INTRASTAT

Jestliže nakupuje, či prodáváte zboží v rámci EU a podléháte povinnosti zasílat hlášení o jeho pohybu Celnímu úřadu, pak víte, že toto hlášení musí splňovat předepsaná pravidla. Díky našemu modulu, je toto hlášení generováno ve formátu PDF, který splňuje veškeré požadavky statistického systému INTRASTAT.

Co pro to budete potřebovat?

  • objednat si náš modul
  • vyplnit kód INTRASTAT v detailu produktu 

Samotný modul INTRASTAT naleznete v sekci Zboží, podsekci Sklad. V horní liště tlačítek filtrů, si nastavíte požadované období, za které má být seznam vytvořen a stisknete tlačítko "Export Intrastat". Vyplněný formulář s požadovanými údaji je následně vygenerován ve formátu PDF. 

Anfrage senden zu diesem Modul