Nastavení číselných řad

Tento modul slouží k označování pořadového čísla faktur, dodacích listů, dobropisů, anebo pořadových čísel zákazníků. Můžete si tak nastavit jak vlastní formát pro každou číselnou řadu, tak počáteční hodnotu.

Anfrage senden zu diesem Modul